Vstopna stran Zbirke Arhivalije in zemljevidi
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Zbirka arhivalij in zemljevidov
Sample image
Albanska spomenica iz leta 1920

Arhivsko gradivo je izvirno in reproducirano dokumentarno gradivo, prejeto ali nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo. Lahko je pisno, narisano, tiskano, fotografsko, filmsko, magnetno, optično ali v kateri drugi obliki. V vseh navedenih oblikah je kulturni spomenik. Njegovo varovanje in pogoje uporabe urejata zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva Dokument (akt, listina, spis, pisanje) je vsak posamezen izvirni ali reproduciran zapis, ne glede na vrsto nosilca ali način zapisa, ki vsebuje podatke, sporočila ali druge vsebine.
Dokumente razlikujemo po vrstah, naslovih, vsebini, zaupnosti (javni, zaupni, interni), izvoru (prejeti, odposlani, lastni) in zvrsti (uradni, poslovni, osebni).
V zbirki arhivalij hranimo reproducirano (fotokopirano) dokumentacijo in arhivsko gradivo, zbrano ob znanstvenoraziskovalnem delu VMSV s fotokopiranjem različnega gradiva drugih arhivov, zlasti Arhiva RS, gradivo posameznih enot in poveljstev SV (npr. ukinjenih enot in njihovih kronik), tiskano gradivo, ki je nastalo za obveščanje in izobraževanja pri poslovanju VMSV, drugih enot in poveljstev v sestavi SV. To so brošure, tiskana poročila, objave predpisov, plakati, prospekti, vabila, programi, tiskana navodila, jubilejne publikacije, interna glasila, glasila posameznih enot SV, bilteni in časopisi.
Fotokopirano dokumentarno gradivo, ki ga hranimo za interno uporabo za razstave, publicistično in znanstvenoraziskovalno delo, bomo poskušali dopolniti in postopno oblikovati več arhivskih fondov. Načrtujemo oblikovanje zbirke osamosvojitvene vojne in TO, zbirke znanih vojaških osebnosti slovenskega rodu ter zbirke 1. in 2. svetovne vojne.
Zbirka arhivalij VMSV vključuje podzbirke: dokumenti, plakete, priznanja, zahvale, diplome in plakati. Med eksponati, ki jih hranimo, je najstarejša albanska spomenica iz leta 1920. Odlikovanje so leta 1920 predvideli za vse vojaške in civilne osebe, ki so se v letih 1915 in 1916 umikale prek Albanije, od koder so jih zavezniki prepeljali na otok Krf, od tam pa pozneje na solunsko fronto.

Ogled ZBIRKE...
 

Najbolj gledani

ALBANSKA SPOMENICA ALBANSKA SPOMENICA

Zadnji vpogledi

ALBANSKA SPOMENICA ALBANSKA SPOMENICA