Vojaška zgodovina, letnik 7 št.1/06 (10)
Sobota, 15. Julij 2006
Vojaška zgodovina
Letni 7, št. 1/06

Ožbalt Fajmut VOJNA NA KOROŠKEM – OPERATIVNO VODENJE BOJNIH DELOVANJ 

Jožef Grabušnik SPOMINI POROČNIKA TERITORIALNE OBRAMBE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ernest Pleh DIVERZANTSKI VOD TO ORMOŽ V VOJNI ZA SLOVENIJO

Drago Sedmak SOŠKA FRONTA (SOŠKO BOJEVALIŠČE 1915–1917)

Magda Rodman KONČNO ZNAN PRAVI DATUM SESTANKA NA NANOSU

Denis Čaleta MARŠAL TUHAČEVSKI – OSREDNJA OSEBNOST STALINOVIH ČISTK V VOJSKI V LETIH 1936–1938

Vojaška zgodovina letnik 7 št. 1/2006 PDF - Prenesite datotekoprenesi datoteko