Vstopna stran Muzej Kadetnica Maribor
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Kadetnica Maribor
zemljevid

Kadetnica Maribor
Engelsova 15, 2111 Maribor
TEL: 00386 (0)2 449 50 06


Poslopje kadetnice

Poslopje kadetnice stoji v kompleksu Vojašnice generala Rudolfa Maistra v nekdanjem Magdalenskem predmestju, med Engelsovo in Radvanjsko cesto v Mariboru. V tlorisu je podolgovate razčlenjene oblike v smeri severozahod–jugovzhod. Sestavljajo ga osrednji trakt s stopniščem in prečna trakta, postavljena pravokotno na osrednjega. Glavna stavba je dolga 146 m, prečna zaključka pa 47 m in pol. Širina stavbe se spreminja od 26 m do 17,4 m v osrednjem delu ter 15,3 m v obeh prečnih traktih. Poleg pritličja in treh nadstropij ima poslopje uporabno podstrešje in klet. Etažne višine objekta so:

 • v kleti 4,05 m,
 • v pritličju 4,8 m (oba krajna in vezna trakta) in 5,6 m (osrednji del),
 • v 1. nadstropju 4,45 m,
 • v 2. nadstropju 4,7 m,
 • v 3. nadstropju 4,65 m (oba krajna in vezna trakta) in 6,26 m (osrednji del),
 • na podstrešju od 1,95 m do 7,2 m (od kapi do slemena v krajnih in veznih traktih) in od 5,9 m do 10,85 m (od kapi do slemena v osrednjem traktu),
 • višina od tal do slemena je 32,24 m.
Prenova stavbe je bila priložnost za prilagoditev objekta novim vsebinskim programom glede na vse posebnosti predvidenih dejavnosti. Pri umeščanju programov je bilo treba, ob vseh gradbenih normativih in normativih umeščenih dejavnosti, dodatno upoštevati smernice spomeniškega varstva in navodila Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, saj je objekt del državne kulturne dediščine. Vse to je zahtevalo poseben pristop že med izdelavo projektne dokumentacije in tudi pri izvedbi. Smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine so namreč narekovale ohranitev vseh kakovostnih arhitekturnih sestavin celotnega kompleksa stavbe in parka ter bližnje okolice. Vse – od stavbne zasnove (tlorisna zasnova, zunanjščina, hodniki, stopnišča … ) do njenih izjemnih detajlov iz obdobja nastanka – je bilo treba ohraniti ali primerno valorizirati.
Nov programsko-arhitekturni koncept je omogočil takšno ureditev za potrebe Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (PDRIU):
 • v kleti so depoji Vojaškega muzeja Slovenske vojske (VMSV);
 • v pritličju so prostori VMSV, Knjižnično-informacijski center (KIC), VTP in kapela;
 • v prvem nadstropju je Šola za častnike (ŠČ) in Poveljniško-štabna šola (PŠŠ);
 • v drugem in delno tretjem nadstropju je Center za doktrino in razvoj (CDR);
 • v tretjem nadstropju so prostori poveljstva in štaba PDRIU;
 • v mansardi so prostori štaba; v njenem osrednjem delu pa tudi večnamenska dvorana s pripadajočimi prostori.
Splošni podatki o prenovi:
 • skupna površina prenovljenega objekta: 17.600 m2,
 • trajanje prenove: 2004–2009.


Gradnja kadetnice

V Avstriji so prvi kadetski inštituti, pozneje imenovani kadetnice, nastali na začetku vladavine cesarja Franca Jožefa (1848-1916), v sklopu njegovih vojaških reform, ki so šolanje na vojaških akademijah omejile na štiri leta, hkrati pa uvedle kadetske inštitute, da bi gojence pripravljali za vstop na vojaške akademije. Ustanovljeni so bili štirje kadetski inštituti, med njimi 1856 leta tudi k.k. Kadetteninstitut v Mariboru. Šolanje v inštitutih je potekalo štiri leta, gojenci pa so bili večinoma sinovi častnikov in državnih uradnikov. Mesto Maribor je zato, da bi dobilo kadetski inštitut, samo financiralo nakup zemljišča pod Pohorjem, ker je predvidelo, da bo oskrbovanje inštituta za mesto vir novih dohodkov. Po nakupu je zemljišče podarilo državi, ki je začela z gradnjo julija 1853 in jo končala aprila 1856. Zgradbo sta načrtovala arhitekta Eduard van der Nuell in August Sicard van Sicardsburg, gradbena dela je opravil graški gradbenik Karl Ohmayer. Stavba je bila zgrajena v neoromanskem slogu, za katerega so na arhitekturnem področju značilni debeli zidovi, krepki stebri, polkrožni loki ter portali, ki dajejo zgradbi videz monumentalnosti. Hkrati pa simetrija, ozka in visoka okna, ki se zaključujejo s polkrožnimi loki ter številne rozete in drugo fasadno okrasje dajejo zgradbi videz krhkosti. V Mariboru je bila to prva velika in zgodovinska stavba zgrajena v neoromanskem slogu, na katero je bilo mesto upravičeno ponosno.