Obisk Državnega arhiva v Rimu
Ponedeljek, 15. April 2019
Foto: www.italianmodernart.org
Foto: www.italianmodernart.org

Cilj raziskave je bil osvetliti pomembno poglavje slovenske vojaške zgodovine; slovenski prostor pod italijansko oblastjo med leti 1918 in 1943, slovenski vojaki v italijanski vojski, italijanske vojaške enote na slovenskih tleh, organizacije fašistične oblasti, organizacija slovenskega protifašističnega odpora ter analiza italijansko-partizanskih spopadov. Cilji raziskovalnega projekta so poleg omenjenega še pridobiti nove informacije o naštetih temah, o njih objavljati članke, predvsem pa novosti raziskovalnega dela prenesti v vojaško izobraževanje in usposabljanje ter v pripravo razstav. Gre za pomembno temo slovenske vojaške zgodovine, ki je do sedaj bila raziskana le deloma, saj so se dosedanje raziskave usmerjale v predstavitev delovanja italijanskih civilnih fašističnih oblasti, slabo pa nam je bil poznan ustroj italijanske vojske na slovenskih tleh in njeno delovanje.