Simpozij VZHODNA ŠTAJERSKA V PROCESIH OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE
Sreda, 28. Junij 2017

Simpozij je bil izveden in organiziran v sodelovanju med Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, Zvezo slovenskih častnikov in Vojaškim muzejem Slovenske vojske. Center vojaških šol želi preko sodelovanja z veteranskimi organizacijami prispevati k večji kvaliteti vojaškega izobraževanja in usposabljanja, rezultat omenjenega sodelovanja pa bo tudi zbornik, ki bo natančno osvetlil dogodke v Vzhodnoštajerskim pokrajini.


Svoje prispevke so na simpoziju predstavili mag. Mladen Horvat, Silvo Komar, Alojz Kovačič, Bojan Lunežnik, mag. Marjan Fekonja, dr. Alojz Šteiner, Andrej Kocbek, Herbert Lešnik, Miran Fišer, Ladislav Lipič, Stane Kocutar, Srečko Cehnar, Bruno Kremavc in Zdenko Korošec.