Vstopna stran Razstave
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Vojna za samostojno Slovenijo 1991

<< Prva stran < Prejšnja12345Naslednja > Zadnja stran >>

DIREKTIVA O UPORABI MANEVRSKE STRUKTURE NARODNE ZAŠČITE


Pristava nad Stično, kjer so bili sprejeti pomembni dokumenti za nadaljnje delo MSNZ.
Poleti leta 1990 je potekalo intenzivno obveščevalno delo. Rade Klisarič, delavec KOSA, zaposlen v teritorialni obrambi, je vodil zbiranje podatkov o JLA. Vzpostavljen je bil 24-urni nadzor vseh pomembnejših objektov JLA, premikov enot, urjenj enot JLA in dogajanj na Republiškem štabu za teritorialno obrambo, ki ga je še vedno vodil generalpodpolkovnik Ivan Hočevar. Pravočasne informacije so pomembno prispevale k pravilnim odločitvam pristojnih organov na Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo in na Republiškem sekretariatu za notranje zadeve.
Zbrani obveščevalni podatki so omogočili pripravo ocene vzrokov in možnosti za delovanje JLA v Sloveniji. Te ugotovitve so bile dobra podlaga za poznejšo pripravo Direktive za uporabo Manevrske strukture narodne zaščite.

Gospodarsko poslopje Antona Županca, Stranje 28, Senovo, v katerem je bilo tajno skladišče orožja in streliva za potrebe občinskega štaba MSNZ Krško.

Del direktive za uporabo Manevrske strukture narodne zaščite

Pristava nad Stično


Na Pristavi pri Stični je bil 7. septembra zelo pomemben sestanek, so se ga udeležili najpomembnejši ustvarjalci MSNZ Igor Bavčar, Janez Janša, Tone Krkovič, Vinko Beznik in Jože Kolenc, tedanji namestnik poveljnika posebne enote milice RSNZ. Na sestanku so analizirali nastali položaj in dotedanje ukrepe pri organizaciji MSNZ, dorekli so globalni načrt delovanja Narodne zaščite, še posebej sodelovanje milice, ki je bila neločljivi del MSNZ. Tone Krkovič je pripravil in predstavil predlog vojnega načrta, predstavil je tudi dokončno organizacijsko shemo MSNZ ter druge ukrepe na podlagi navedenih dokumentov. Po sestanku je pripravil tudi nujne delovne dokumente in delovne karte. Prvič je bila v teh načrtih JLA tudi jasno opredeljena kot morebitni agresor oziroma ključna nevarnost za slovensko osamosvojitev. Sestanek na Pristavi je prišel v zgodovino, saj je bil na njem sprejet in potrjen dokument za vojaško zavarovanje osamosvajanja Republike Slovenije.
Na Pristavi nad Stično je bila sprejeta direktiva za delovanje Narodne zaščite ter njeno uporabo.
Na pokrajinskih ravneh so pozneje pripravili dokumente, prilagojene uporabi enot MSNZ v posameznih pokrajinah. Mnogo teh dokumentov je bilo naslednje leto uporabljeno v vojni za Slovenijo.

Komunala Kočevje
V stavbi Komunale Kočevje je 23. avgusta 1990 potekal sestanek ožjega vodstva projekta MSNZ. Na sestanku je bila odobrena organizacijska shema MSNZ z imeni in priimki najpomembnejših organizatorjev ter enotami do ravni občin.

Deklaracija o suverenosti Republike Slovenije.


Že poleti leta 1990 je slovenska skupščina začela obravnavati osamosvojitveno zakonodajo. Julija je Skupščina Republike Slovenije sprejela Deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije. Določili so enoletni rok za sprejetje nove slovenske ustave in postopek, po katerem so ugotavljali, kateri zvezni predpis v Sloveniji ne velja več, z zveznega zbora Skupščine SFRJ pa so odpoklicali delegacijo Slovenije.
Z novimi ustavnimi spremembami je skupščina 28. septembra 1990 razveljavila številne zvezne predpise v Sloveniji ter prevzela odločanje o služenju vojaškega roka in poveljevanje Teritorialni obrambi Republike Slovenije. Zvezni organi in nekatere republike so Slovenijo silili, naj te ukrepe in deklaracijo o suverenosti prekliče.


Skladišče rožja teritorialne obrambe v Ljubljani
Pogosto so zaposleni v teritorialni obrambi, ki so bili vključeni v MSNZ, kradli orožje, ki je bilo v lasti teritorialne obrambe in hranjeno v skladiščih JLA. Pri tem so morali zelo paziti, da jih niso odkrili. Tako je bilo odvzeto veliko orožja in streliva.

Tajno skladišče orožja v vasi Libušnje v občini Tolmin.
Orožje je bilo skrito v vodnjaku (označeno). Med projektom MSNZ je bilo v Sloveniji organiziranih mnogo tajnih skladišč orožja in streliva, namenjenega za enote MSNZ. Skladišča so bila na najrazličnejših krajih, zanje pa so skrbeli le najbolj zanesljivi posamezniki.
Nekatera tajna skladišča orožja, streliva in minskoeksplozivnih sredstev

Senovo

Kočevje, Livold

Zavine pri Kisovcu

Planina pod Golico
 

<< Prva stran < Prejšnja12345Naslednja > Zadnja stran >>