Vstopna stran Razstave
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Vojna za samostojno Slovenijo 1991

<< Prva stran < Prejšnja12345Naslednja > Zadnja stran >>


Izvršni svet Republike Slovenije je bil izvoljen 17. maja 1990.


V Sloveniji so bile od 8. do 22. aprila leta 1990 po 52 letih prve večstrankarske volitve. To je bilo prelomno dejanje pri nastajanju nove države.
Na volitvah je zmagala demokratična opozicija, ki je dobila 54 odstotkov glasov. Izvoljena je bila tudi nova vlada, in sicer je bil predsednik vlade Lojze Peterle. Mesta v vladi, ki so bila pomembna pri osamosvajanju države, so dobili člani demokratične zveze, in sicer Igor Bavčar Sekretariat za notranje zadeve, Janez Janša Sekretariat za ljudsko obrambo in Dimitrij Rupel Sekretariat za zunanje zadeve.
17. maja 1990 je bil na konstitutivni seji republiške skupščine za predsednika izvoljen dr. France Bučar.
Hkrati z volitvami poslancev so potekale tudi volitve za predsednika Republike Slovenije in člane predsedstva. V drugem krogu predsedniških volitev je Milan Kučan z 58 odstotki glasov premagal protikandidata dr. Jožeta Pučnika.

Milan Kučan, novoizvoljeni predsednik Predsedstva Republike Slovenije

Naslovnica 57. številke Nove revije
Prvič so jo izdali spomladi leta 1987, v njej pa je skupina izobražencev, med njimi France Bučar, Tine Hribar, Peter Jambrek, Jože Pučnik, Dimitrij Rupel idr. objavila prispevke za slovenski narodni program. Zagovarjali so stališče, da suverenost pripada narodu in ne federaciji. Odklonilen odziv zveznega vodstva in večine republiških je narodnopolitično enotnost Slovencev le utrdil.

Skupščina Slovenije je sprejela dopolnila k slovenski ustavi
Na podlagi sprejetih amandmajev k ustavi SR Slovenije so bili 7. marca 1990 sprejeti naslednji sklepi: slovenski državljani naj služijo vojaški rok v Sloveniji, upravni organi ne smejo vročiti poziva za služenje vojaškega roka zunaj Slovenije, Izvršni svet SRS zahteva od Zveznega sekretarja za ljudsko obrambo prerazporeditev vojakov državljanov Slovenije, ki so v enotah JLA zunaj Slovenije, v enote v Sloveniji.

Majniška deklaracija


Opozicijske politične stranke so 8. maja 1989 javno predstavile Majniško deklaracijo, dokument, ki je vseboval zahtevo po suvereni slovenski državi in njenem svobodnem odločanju o povezovanju z drugimi državami, 22. junija 1989 je slovenska oblast predstavila Temeljno listino, v kateri so se še vedno zavzemali za federativno urejeno jugoslovansko državo.
Zahteve, izražene v Majniški deklaraciji, so postale temeljni program nastajajočih strank demokratične opozicije.


Dr. Jože Pučnik, Predsednik DEMOSa

Ustanovitelji Demosa
Konec leta 1989 so se opozicijske stranke združile v Demokratično opozicijo Slovenije Demos, za predsednika pa je bil izvoljen Jože Pučnik.

Ljubljana, 5. februar 1990, vrnitev miličnikov s Kosova
Slovenski miličniki, ki so bili v okviru zveznega odreda milice na Kosovu, so se na zahtevo slovenskega vodstva vrnili domov. To je bilo prvo dejanje nepokorščine milice zveznim organom.Ljubljana, Kongresni trg, 8. maj 1988
Na zborovanju so prvič javno prebrali Majniško deklaracijo. Prebral jo je pesnik Tone Pavček .


 

<< Prva stran < Prejšnja12345Naslednja > Zadnja stran >>