Vstopna stran Razstave
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Boji za severno slovensko mejo in general Rudolf Maister

<< Prva stran < Prejšnja123456789Naslednja > Zadnja stran >>

Štajerska in Prekmurje, novembra 1918

General Rudolf Maister si je prizadeval, da bi čimprej in čimbolj povečal slovensko vojsko. Nagovarjal je slovenske in jugoslovanske vojake, ki so se vračali z bojišč, naj ostanejo v Mariboru. Ostalo je okoli sto vojakov 2. gorskega strelskega polka in 150 srbskih vojakov, ki so se vračali iz avstrijskega vojnega ujetništva. Za pomoč je prosil tudi vlado v Ljubljani, vendar so ga v Ljubljani zavrnili.
General Maister je pri svojem delovanju naletel na veliko ovir. Na vsak njegov ukrep so se odzvali Nemci.
Narodna vlada v Ljubljani mu ni pustila samostojnosti. Podporo je imel le v Narodnem svetu za Štajersko. Vendar je general Maister ukrepal tako, kot je mislil, da je prav.

Novembra leta 1918 je bila v slovenski vojski ustanovljena letalska stotnija. Piloti pred lovskim letalom, pred majsko ofenzivo na Koroškem leta 1919.

Maribor - Kadetnica
Zgrajena je bila v letih 1853-1856, po koncu prve svetovne vojne je bila med leti 1918 in 1919 v njej Kraljevska vojaška realka

Franc Cvirn, v bojih za severno slovensko mejo poveljnik mestnega (štacionskega) poveljstva v Mariboru (tedaj je bil major, pozneje je dobil čin podpolkovnika)

Stotnik Eminij Jurišič je s hrvaškimi enotami sodeloval pri zasedbi Medmurja in Prekmurja, po krajših spopadih pa je zasedel tudi Mursko Soboto.

Maribor, pešadijska vojašnica ob današnji Tržaški cesti, zgraditi jo je dal mariborski mestni svet v letih 1894/95

Proslava osvoboditve v Radgoni, leta 1918
Prekmurju novembra 1918 ni kazalo dobro. Tam ni bilo narodnih svetov in ne slovenske vojske, ki bi prevzela oblast. V Ogrski deklaracijsko gibanje ni moglo zaživeti, Madžari so imeli Prekmurje trdno v svojih rokah. Ob podpisu premirja z Madžarsko v Beogradu 13. novembra 1918 so določili razmejitveno črto na Dravi, s čimer zaradi Medjimurja niso bili zadovoljni Hrvati, še manj pa Slovenci. Od 4. do 6. novembra 1918 je prišlo v Prekmurju do manjših uporov proti grofom, veleposestnikom in uradnikom, vendar sta jih vojska in orožništvo krvavo zatrla. Zadušen je bil tudi upor v Medjimurju.
Nadporočnik Benedikt Zeilhofer, poveljnik šeste čete Mariborskega pešpolka v Radgoni, je bil v začetku februarja 1919 v spopadih z nemško vojsko v Radgoni ranjen.

Pripadniki dobrovoljske Sokolske legije v Prekmurju, leta 1919.
Vojaki so še v avstrijskih uniformah z jugoslovansko trobojnico na kapah.

Topništvo na pohodu, Radenci, 25. marec 1919

Maksim Gaspari: “Tam na laškem griču ...”

Maksim Gaspari: “Če me kugla zna zadeti ...”
 

<< Prva stran < Prejšnja123456789Naslednja > Zadnja stran >>