Vstopna stran Razstave
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Boji za severno slovensko mejo in general Rudolf Maister

<< Prva stran < Prejšnja123456789Naslednja > Zadnja stran >>

Ustanovitev države Slovencev, Hrvatov in Srbov

29. oktobra 1918 je bila v Ljubljani velika manifestacija, na kateri je bila razglašena Država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Zbralo se je okoli 30.000 ljudi, med njimi je bilo približno 200 oficirjev in vojakov.
V njihovem imenu je nadporočnik dr. Mihajlo Rostohar s sabljo v roki odpovedal prisego habsburškemu cesarju in obljubil zvestobo novi državi.
Slavnostni govornik je bil Ivan Hribar.
To je bil prelomni trenutek, s katerim je bila leta 1918 rojena slovenska državnost.

Država SHS je obstajala od 29. oktobra do 1. decembra 1918, ko se je s Kraljevino Srbijo združila v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Mednarodno ni bila priznana, je pa izpolnjevala vse zahteve mednarodnega prava za nastanek države.
Vrhovna oblast v Državi SHS je bilo Narodno vijeće s sedežem v Zagrebu, njegov predsednik je bil dr. Anton Korošec.
V zadnjih dneh oktobra so Slovenci v Ljubljani prevzeli civilno in vojaško oblast.

Razglas Narodne vlade SHS, objavljen v uradnem listu 4. 11. 1918. Predsednik vlade Josip Pogačnik je v razglasu državljanom predstavil člane vlade in jih pozval k državotvornemu obnašanju.

Josip vitez Pogačnik, predsednik Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov

Dr. Josip Brejc, poverjenik za notranje zadeve v prvi slovenski vladi, Narodni vladi SHS, v Ljubljani, leta 1918

Vabilo na veliko narodno slavje ob ustanovitvi Jugoslavije v Šentilju v Slovenskih Goricah, 24. novembra 1918

Ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.
Ljubljana 29. oktober 1918, slavnostni sprevod pred frančiščansko cerkvijo

Člani Narodnega sveta Slovencev, Hrvatov in Srbov v Zagrebu, leta 1918
 

<< Prva stran < Prejšnja123456789Naslednja > Zadnja stran >>