VITRINA FRANCA URŠIČA
Četrtek, 30. Avgust 2012

Franc Uršič se je rodil 17. 2. 1966 v Novem mestu materi Ivanki Uršič, rojeni Murn, in očetu Francu Uršiču. Otroštvo in mladost je preživel v vasi Prečna pri Novem mestu. Po končanem šolanju se je zaposlil v podjetju Novoles. Vojaški rok je služil med februarjem 1985 in marcem 1986.

Jurišni odred 21. območnega štaba Novo mesto (Odred za posebne namene Novo mesto) pod poveljstvom stotnika 1. st. Franca Smerduja je bil sestavljen iz rezervistov mlajših letnikov. Štab odreda je bil vpoklican 17. 6. 1991 na Lanšprežu, Franc Uršič in ostali pripadniki odreda pa 19. 6. 1991. Usposabljanje naj bi bilo končano 26. 6. 1991, a so zaradi osamosvojitvenih aktivnosti pripadniki odreda ostali pod orožjem. 27. 6. 1991 je odred prejel ukaz o premiku na mesto cestne blokade na Medvedjeku.

Franc Uršič je bil ranjen 28. 6. 1991 v glavo ob prvem napadu oklepnih vozil JLA BOV-3 na obrambne položaje pripadnikov Teritorialne obrambe. Za posledicami ran je umrl 4. 7. 1991 v bolnišnici v Novem mestu.

Franc Uršič je bil posthumno odlikovan s Častnim vojnim znakom TO Republike Slovenije in Častnim znakom svobode Republike Slovenije.

Z odredbo ministra za obrambo je bila 25. 6. 2012 Vojašnica Novo mesto preimenovana v Vojašnico Franca Uršiča.