avtorica razstave: Simona Pörš, VM SV
oblikovanje razstave: Mat-Format, Ljubljana
oblikovanje spletne strani: Mat-Format, Ljubljana
izdelava spletne strani: Ascent, Ljubljana
fotografije: Narodni muzej Slovenije, Ljubljana; Andrej Zajec, Ljubljana; Anton Ključar, Maribor;
Matjaž Malenšek, Maribor; Wikipedia, 2012; Enciklopedija orožja, Orožje skozi sedem tisočletji, 1995;
Sabljaški klub UHK, Gradec, 1958; Katalog Get into a game, svetovno mladinsko in kadetsko prvenstvo, Jordanija 2011

Spoštovani!


Spletna razstava Vojaškega muzeja Slovenske vojske z naslovom Sabljanje. Veščina. Tradicija. Šport je danes odprla svoja vrata. Verjamemo, da »klikanje« zbuja povsem drugačne občutke kot pa konkreten sprehod med vitrinami z razstavljenimi predmeti. Ponuja možnost, da si jo lahko ogleda neskončno število ljudi in spoznanje da se zaprašen muzejski svet ne zmore več upirati izzivom sodobnosti. Pa vendarle v njej ostaja ujet duh preteklosti.

Zatorej vas vabimo k ogledu med katerim se boste lahko vrnili v čas pred našim štetjem, se seznanili z postopnim prehajanjem tradicije obvladovanja hladnega orožja iz plemiških vrst med širše množice in se srečali z potrebo obvladovanja meča in sablje v vojski do prve svetovne vojne. Vsekakor pa nismo pozabili na preobrazbo te borilne veščine v olimpijsko športno disciplino kot tudi ne na srebrno olimpijsko medaljo osvojeno leta 1912, ki si jo je okrog vratu nadel slovenski sabljaški mojster podpolkovnik Rudolf Cvetko.

Dobrodošli!

© 2013 - Vojaški Muzej Slovenske Vojske