Obisk Narodnega muzeja Slovenije
Petek, 8. Marec 2019
Fotografija: mag. Gregor Kastelic
Fotografija: mag. Gregor Kastelic

Razstava predstavi materialno in duhovno dediščino prve moderne slovenske državne entitete, hkrati pa obeležuje 100. obletnico konca prve svetovne vojne, razpad avstro-ogrskega državnega okvirja in ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Predstavitev je vsebovala tudi seznanitev z vsebino, konceptom, metodami in tehniko, ki so bili uporabljeni pri pripravi te razstave. Sledilo je druženje predstavnikov obeh muzejev, kjer so si izmenjali izkušnje pri pripravi razstav, navezali nove stike ter se dogovorili za nadaljnje sodelovanje.