V Pekrah potekala predstavitev zbornika Vzhodnoštajerska pokrajina v procesih osamosvajanja
Petek, 11. Januar 2019
Foto: Vojaški muzej SV
Foto: Vojaški muzej SV

Zbornik celovito predstavi Vzhodnoštajersko pokrajino od nastanka Teritorialne obrambe leta 1968, preko reorganizacije jeseni 1990, vojne za Slovenijo 1991 in odhoda zadnjega vojaka iz območja pokrajine. Predstavitev zbornika je potekala po posameznih poglavjih: • Poglavje z naslovom Vzhodnoštajerska pokrajina 1968 – 1990 je predstavila VVU XII.r. dr. Valerija Bernik. • Poglavje o Manevrski strukturi narodne zaščite in o pripravah na spopad je predstavil brigadir Slovenske vojske v pokoju in glavni urednik zbornika Venčeslav Ogrinc. • Bojan Lunežnik je kot član uredniškega odbora in poveljnik posebne enote milice Uprave za notranje zadeve Maribor v letih 1990 in 1991, predstavil poglavje, ki se nanaša na 710. učni center in na pekrske dogodke. • Srečko Cehnar je kot avtor enega od prispevkov in poveljnik enot TO v obrambi mejnega prehoda Šentilj leta 1991, predstavil poglavje z naslovom Agresija. • Dr. Jurij Ferme je za zbornik pripravil več prispevkov, leta 1991 je bil komandir postaje milice Ormožu, predstavil pa je poglavje o delovanju milice. • Poglavje o delovanju Varnostno informativne službe je kot avtor večih prispevkov in vodja Varnostno informativne službe v obravnavanem obdobju, predstavil Silvo Komar. • Alojz Kovačič je za zbornik pripravil več prispevkov, leta 1991 je bil načelnik Sekretariata za ljudsko obrambo v občini Maribor, tokrat pa je predstavil poglavje o civilni obrambi. • Načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske polkovnik Miran Fišer, ki je bil udeleženec vojne za Slovenijo 1991 in poveljnik 77. Območnega štaba TO Ptuj, je predstavil poglavje o umiku JLA iz Vzhodnoštajerske pokrajine. Zadnje poglavje z naslovom spomini je posvečeno spominom aktivnih udeležencev v vojni za Slovenijo 1991. V zborniku najdemo tudi faksimile dokumentov in bogato slikovno gradivo, kar zborniku daje dodatno vrednost in ga dela zanimivega za nadaljnje poglobljeno znanstveno raziskovanje in proučevanje. Fotografije: mag. Gregor Kastelic/Vojaški muzej Slovenske vojske