Odprta razstava ob 25. Obletnici šolanja častnikov Slovenske vojske
Ponedeljek, 5. Februar 2018

Vojaški muzej Slovenske vojske je ob 25. obletnici ustanovitve Šole za častnike in Poveljniško-štabne šole v sodelovanju s šolama, Oddelkom za elektronsko izobraževanje, Centrom vojaških šol in posamezniki pripravil razstavo z naslovom 25 let šolanja častnikov Slovenske vojske. Predstavljene so značilnosti izobraževanja na Poveljniško-štabni šoli, ki izvaja izobraževanja, ki jih mora vsak častnik uspešno opraviti, da bi lahko izpolnjeval enega izmed pogojev za povišanje v čin stotnika, majorja in polkovnika, prav tako so predstavljeni razvoj in programi izobraževanja častnikov. Vsebina predstavitve Šole za častnike in Poveljniško-štabne šole je celostno umeščena v prikaz razvoja sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski, ki deluje že od decembra 1991, ko je bila ustanovljena Šola za podčastnike. Razstava obiskovalcu predstavi tudi dokumentarno fotografijo slušateljev prvih in tudi mlajših generacij na šolanjih ter izpopolnjevanje, posodabljanje in nadgrajevanje sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Prav tako so na razstavi predstavljeni posamezni načrti in programi, učno gradivo, pripomočki in priznanja šol, ki jih dobijo najboljši slušatelji posameznih generacij.