Odprtje razstave Orkester Slovenske vojske od ustanovitve do danes
Ponedeljek, 5. Februar 2018

Na razstavi bodo v več sklopih predstavljeni vloga, zgodovina in delovanje orkestra od ustanovitve leta 1996 do danes. Razstava se po uvodu, ki opisuje stanje pred ustanovitvijo in razloge zanjo, posveti organizacijski strukturi ORKSV skozi čas, poveljujočim, dirigentom, članom orkestra, zunanjim sodelavcem in seveda številnim dogodkom, tako doma kot v tujini. V nadaljevanju predstavi tudi različne zasedbe ORKSV in njihova področja delovanja ter diskografijo. Poseben sklop je namenjen objavam v medijih v obliki strokovnih kritik in spontanim odzivom publike. Kljub temu, da je ORKSV nepogrešljiv del vseh svečanih dogodkov na MO in v Slovenski vojski, od obletnic njenih enot in zapriseg vojakov do državnih proslav in meddržavnih srečanj, bo razstava odstrla marsikatera zanimiva dejstva iz njegove bogate zgodovine. Za kulturni program bodo poskrbeli kar člani ORKSV sami v sodelovanju s Knjižnično-informacijskim in založniškim centrom.